Keltų bilietai - privatumo politika

 

 • UAB „24 turai internetu” gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti tinklapio keltu-bilietai.lt pagalba renkamų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
 • Lankydamiesi tinklapyje keltu-bilietai.lt ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija, ir (ar) paslaugomis, asmens duomenų teikėjas (Klientas) pripažįsta ir patvirtina, kad yra susipažinęs su šia Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. UAB „24 turai internetu” pasilieka sau teisę keisti šias Pivatumo politikos nuostatas savo nuožiūra, todėl, lankydamasis šiame tinklapyje, Klientas turi pareigą susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklapyje.
 • Duomenys, kuriuos UAB „24 turai internetu” gauna tiesiogiai iš Kliento ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis UAB „24 turai internetu” tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų.
 • Klientas gali lankytis tinklalapyje keltu-bilietai.lt ir nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje siūlomomis paslaugomis, UAB „24 turai internetu” prašo pateikti Kliento el. pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą bei kitą informaciją (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis siekia naudotis Klientas).
 • Paprastai UAB „24 turai internetu” tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė; el. pašto adresas; mobilaus telefono Nr., asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; gimimo data; atvaizdas; adresas; parašas; IP adresas; bet kokia kita informacija, kurią pateiksite UAB „24 turai internetu”.
 • Asmens duomenys, kuriuos pateikia Klientas, yra tvarkomi kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimui, rinkos tyrimams bei analizei, tiesioginės rinkodaros ir kitiems tikslams. Asmens duomenų subjektas, naršydamas tinklapyje keltu-bilietai.lt, registruodamasis sistemoje ar naudodamasis paslaugomis be to, kas išvardinta aukščiau, sutinka, kad jo duomenis, UAB „24 turai internetu”, tvarkytų taip pat ir informavimo tikslais, t. y. pranešimų apie Klientui teikiamų paslaugų, jų kainų, specifikos, su Klientu sudarytų sutarčių, ir pan. pasikeitimus, sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui.
 • Tinklalapyje keltu-bilietai.lt UAB „24 turai internetu” gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti. 
 • UAB „24 turai internetu” stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti UAB „24 turai internetu” teikiamas paslaugas.
 • Aukščiau paminėta informacija, kuri sudaro Kliento asmens duomenis, be Kliento sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui UAB „24 turai internetu” pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie UAB „24 turai internetu” vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Kliento informacija. Tačiau tokiais atvejais UAB „24 turai internetu” užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
 • Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su UAB „24 turai internetu” turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
 • Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad UAB „24 turai internetu” nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti.
 • Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@keltu-bilietai.lt.
 • UAB „24 turai internetu” nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. UAB „24 turai internetu” rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne UAB „24 turai internetu” priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 • UAB „24 turai internetu” tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, UAB „24 turai internetu”, naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

 Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose